Случај со клиенти

Пастеризатор за капење

Пастеризатор со прскање

Машина за бланширање и готвење

Машина за перење

Машина за одмрзнување

Машина за сушење на воздух

Фен на пареа